Ghế chữ X

0

Ghế chữ X có chiều cao tính từ mặt đất tới chỗ ngồi là 45cm.
Chiều cao từ mặt đất tới tựa là 86cm

#GHE